Здравейте !

Подарък е предмет, който се дава, предлага на някого безвъзмездно в знак за обич, любов, уважение или поради някаква друга причина. Синоними на подарък са дар, дарение, армаган или сувенир. Подаръците имат за цел да направят някого щастлив. Обикновено човекът, който прави подаръка, не очаква нищо в замяна.